Accounting & Legal in Thailand

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่จะต้องจดทะเบียนการค้า

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่จะต้องจดทะเบียนการค้า

หลายคนอาจจะสงสัยหรือกำลังสับสนว่าธุรกิจที่กำลังดำเนินงานอยู่นั้น จำเป็นจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือไม่ ซึ่งจริงๆแล้วนั้นกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ให้แบ่งผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ไว้ 5 ประเภท

“ปิดงบการเงิน ความสำคัญที่เจ้าของธุรกิจห้ามมองข้าม

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่หรือหน้าเก่ามากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบบริษัท รวมไปถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม เรื่องของการปิดงบการเงินยังคงเป็นเรื่องที่อยากย้ำเตือนให้ใครหลายคนได้เข้าใจและรู้ถึงความสำคัญ

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร ดังนั้นกรมสรรพากรจึงรวบรวมประเภท "ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่"

มิจฉาชีพออนไลน์อ้างชื่อ “บีโอไอ” หลอกลงทุนผิดกฎหมาย

เตือนระวังภัยมิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อและตราสัญลักษณ์บีโอไอ ไปใช้สร้างเครดิตหลอกลวงประชาชนหลงนำเงินมาลงทุนแบบผิดกฎหมาย

มูลนิธิหรือสมาคมจำเป็นต้องเสียภาษีหรือไม่?

มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบการมีรายได้ หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มิได้ประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข)

5 วิธีวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจมือใหม่

1. การทำบัญชีเบื้องต้น - การทำบัญชีมีความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงินคือ ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่ไปถึงไหนแล้ว