ทำความรู้จักกับ โฮลดิ้ง คอมพานี

โฮลดิ้ง คอมพานี คือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งอาจเป็นการลงทุนบริษัทในประเทศและหรือบริษัทต่างประเทศ

แจ้งข่าวสาร! ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนระบบ New e-filing

กรมสรรพกรแจ้งข่าวสารผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบ e-filing อย่างมีประสิทธิภาพ

FAQ การจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัด

Q : จะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดได้อย่างไร ?

ทำไมควรยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ e-Filing

    • ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ รองรับการใช้งานบนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

3 คำถามกับการยื่นงบกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q: หากยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมสรรพากรอีกหรือไม่

ภาระหน้าที่รายเดือนหลังจากจดทะเบียนบริษัท

  1. การจัดทำบัญชี เตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี ปิดงบการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต