“ปิดงบการเงิน ความสำคัญที่เจ้าของธุรกิจห้ามมองข้าม

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่หรือหน้าเก่ามากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบบริษัท รวมไปถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม เรื่องของการปิดงบการเงินยังคงเป็นเรื่องที่อยากย้ำเตือนให้ใครหลายคนได้เข้าใจและรู้ถึงความสำคัญ


การปิดงบการเงิน คือ การเรียบเรียงและรายงานข้อมูลทางการเงินของบัญชีบริษัท ว่ามีผลการดำเนินกิจการเป็นอย่างไรและฐานะทางการเงินอยู่ในสถานะอะไร เพื่อทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบัญชีขององค์กร อีกทั้งนำเอกสารดังกล่าวที่เป็นงบการเงินทั้งหมดในรอบปีไปยังกรมสรรพากรตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นกันซึ่งในปัจจุบันช่องทางในการยื่นงบประจำปีมีด้วยการหลากหลายช่องทางให้คุณได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นด้วยตัวเอง และส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยขั้นตอนการทำบัญชีต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถจัดการงบต่างๆ ให้เรียบร้อยอย่างแม่นยำได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากเกิดความล่าช้า หรือไม่ได้ทำส่งจะมีโทษปรับตามกฎหมาย
สำหรับข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับการปิดงบการเงินประจำปี เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าของธุรกิจรวมไปถึงบุคคลทั่วไปให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการปิดงบ ที่สำคัญหากสงสัยขั้นตอนต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบัญชีที่รับจัดการเอกสารเหล่านี้ได้โดยตรงอีกด้วย

ติดต่อเรา : https://www.pimaccounting.com
Line Official : Pimlegal
เบอร์โทรศัพท์ : 094-365-5697, 092-889-9046
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.