5 วิธีวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจมือใหม่

1. การทำบัญชีเบื้องต้น - การทำบัญชีมีความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงินคือ ทำให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำอยู่ไปถึงไหนแล้ว

บริษัทมีกำไรมากหรือน้อย ด้วยการทำงบการเงิน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบพิเศษ รวมไปถึงงบการทำหรือจ้างผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ
2. การจัดการเงินสด - จำเป็นต้องรู้ว่าบัญชีของบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าไหร่ เพื่อควบคุมการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดการกระแสเงินสดต้องมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเตรียมเงินสำรองเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจช่วยประคับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
3. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ - สินทรัพย์สามารถทำหน้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 วิธี อย่างแรกเลยคือสามารถใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินได้ อย่างที่สองสินทรัพย์จะเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นในธุรกิจ (หากพวกเขาไม่ได้รับเงินกู้ยืมตั้งแต่แรก) ดังนั้นนักลงทุนหรือการคลังสาธารณะถ้าบริษัทมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันพวกเขาสามารถเพิ่มเงินตามหุ้นได้
4. การจัดการภาษี - ธุรกิจไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานหากละเลยเรื่องการจัดการภาษี การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชน หากเราหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจะถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้นผู้ประกอบการเองต้องเรียนรู้เรื่องภาษีในส่วนที่จำเป็นกับธุรกิจ
5. วางแผนโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว - ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่เริ่มต้นจากกานเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจทั่วไปที่ง่ายต่อการเริ่มต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นและจำเป็นต้องมีโครงสร้างเพิ่มเติม หากเราเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียวในตอนแรกจะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้กลายเป็นบริษัทหรือบริษัทจำกัด

ติดต่อเรา : https://www.pimaccounting.com
Line Official : Pimlegal
เบอร์โทรศัพท์ : 094-365-5697, 092-889-9046
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.