จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดีกว่าอย่างไร?

Advantage of  Company Registration

ในช่วงเริ่มต้นทำธุรกิจหลายคนอาจจะมีความสับสน ว่าควรเริ่มต้นการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลยหรือไม่ หรือควรดำเนินธุรกิจไปในรูปแบบของบุคคลธรรมดา วันนี้เราจึงมาพูดถึงข้อดีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของใครหลายๆคน ซึ่งข้อดีของการจดทะเบียนนิติบุคคล มีหลายข้อ ได้แก่

  1. เสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามบัญชี แต่หากปีไหนธุรกิจมีการขาดทุน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีประจำปี 
  2. การเสียภาษีของนิติบุคคลจะต้องจ่ายมีอัตราสูงสุด 20%  ซึ่งน้อยกว่าภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีอัตราสูงสุดถึง 35% 
  3. ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
  4. ลดความสับสนในการจัดการเรื่องการเงิน เพราะแยกระหว่างเงินของธุรกิจและเงินส่วนตัวอย่างชัดเจน
  5. ในกรณีที่บริษัทล้มละลายผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น

แต่ทุกอย่างจะง่ายยิ่งขึ้น หากให้เราช่วยดูแลธุรกิจของคุณ