ทำความรู้จักกับโปรแกรม RD Prep

ทำความรู้จักกับโปรแกรม RD Prep

โปรแกรม RD Prep คือโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบด้วยวิธีการบันทึกหรือวิธีการโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

กรณีมีไฟล์ข้อมูลที่จัดเตรียมจากโปรแกรมอื่นๆ ที่นามสกุล.txt หรือนามสกุล.csv ผู้เสียภาษีสามารถนำมาเตรียมเพื่อการยื่นแบบด้วยวิธีการโอนย้าย ด้วยโปรแกรม RD Prep ได้

โปรแกรม RD Prep เหมาะสำหรับกรณีที่ แบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด.53 มีจำนวนรายการผู้มีเงินได้จำนวนมาก หรือ ภ.พ. 30 ที่มีจำนวนรายการสาขาจำนวนมาก หรือ     ภ.ธ.40 ที่มีจำนวนรายการสาขาจำนวนมาก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ask

Find out more at: 

https://www.pimaccounting.com/

LINE Official: https://lin.ee/xsFsYGD

Phone / เบอร์โทรศัพท์:  094-365-5697, 092-889-9046

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#accounting #thailand #bangkok #pimaccounting #rdprep #efiling #cloudaccounting #legaladvice  #taxfiling