SMART Visa วีซ่าประเภทพิเศษเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุน

SMART Visa เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ


โดยประเภทของสมาร์ทวีซ่า มี 5 รูปแบบ สำหรับชาวต่างชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่

SMART “T” ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents / Highly-skilled Experts)
SMART “I” นักลงทุน (Investors)
SMART “E” ผู้บริหารระดับสูง (Senior executives)
SMART “S” ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup entrepreneurs)
และ SMART “O” คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa

ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Pimaccounting พร้อมให้คำปรึกษาเรื่อง Visaไปจนถึงการเตรียมเอกสาร ช่วยดำเนินเรื่องเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนของราชการไทยอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
ติดต่อเรา : https://www.pimaccounting.com
เบอร์โทรศัพท์ : 094-365-5697, 092-889-9046
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#Pimaccounting #PimaccountingThailand #Serviceagency #Advisory #Consulting #yourtrustedpartner #visa #visaservices #visathailand #businessvisa #workpermit #workinginThailand #Thaivisa #VisaConditions #วีซ่าทำงาน #วีซ่าเรียนต่อ #วีซ่าธุรกิจ #วีซ่า